NEN 7510 Gecertificeerd

Results 4 Care voldoet aan de NEN 7510. Kortgeleden is hiervoor door Brand Compliance het certificaat uitgereikt. VIVO-PGO is daardoor ook als PGO NEN 7510 gekwalificeerd. Inclusief de aanvullende eisen van MedMij.

En ook ISO 27001 voor internationaal

Internationaal uitwisselen kan VIVO-PGO prima door de gebruikte internationale terminologie, uitwisselingsstandaarden en functionele standaarden. Wij gebruiken in VIVO-PGO, o.a. SnomedCT, LOINC, HL7 FHIR, HL7/ISO PHR-S-FM en ISO 27001. Ook hiervoor hebben we het certificaat.