Results 4 Care en onderzoek

Results 4 Care voert zelf (toegepast) onderzoek uit in Health Informatics, of participeert daarin.Een actueel onderwerp is personalized Health, de wetenschappelijke conferentie. Het programma is hier te vinden.

Een belangrijk aandachtsgebied voor ons is de semantiek van zorginformatie. Anneke Goossen werkte samen met twee internationale experts op dit gebied aan een publicatie over semantificatie van zorginformatie. Zie: Goossen, Collins en Park, 2017.

Anneke Goossen heeft in 2016 de SNOMED CT implementation course van  SNOMED International succesvol afgerond.

Voor de Perinatale Registratie in Nederland (Perined) is sinds 2015 gewerkt aan de architectuur voor aanlevering, opslag en inrichting van de datamarts. Het architectuur ontwerp is hier beschreven: Artikel Perined

Februari 2017 is door de Europese Commissie het project OpenMedicine goedgekeurd. Results 4 Care leverde via NEN en CEN een belangrijke bijdrage. Zie hier de deliverables.

Clinical Data Ware House

William Goossen voerde van 2011 tot eind 2013 vanuit zijn rol als lector ICT innovaties in de Zorg bij Windesheim een onderzoek uit dat zich richtte op het ontwerpen en inrichten van een klinische database, ofwel een Clinical Data Ware House, met elektronische persoons-, medische en zorggegevens van kankerpatiënten. Dit was de behoefte van de oncologieverpleegkundigen die hiermee patiëntengegevens kunnen uitwisselen met andere zorgpartijen, zoals de thuiszorg en een start kunnen maken met het inrichten van een database om praktijk onderzoek mogelijk te maken. Zie het eindrapport.