VIVO-PGO!

VIVO-PGO stelt zich aan u voor! VIVO-PGO is MedMij deelnemer Dienstverlener Persoon (DVP). We voldoen aan de MedMij eisen voor gegevensdiensten, gegevensbeveiliging, afspraken en contract. VIVO-PGO is in 2019 ontwikkeld op basis van WEM.io en onze zib-services. Zie: https://www.vivo-pgo.nl

Levensloop als basis

VIVO is Esperanto voor levensloop. VIVO-PGO begint gegevens te verzamelen van voor de geboorte. Daarna kan VIVO-PGO je leven lang gezondheidsgegevens bewaren en delen. VIVO-PGO geeft nu episodes en medicatie in overzichten weer. VIVO-PGO gaat straks gegevens ook in tijdlijnen weergeven.  

MedMij kwalificaties

* Basis Gegevensset Zorg (BGZ) ophalen bij ziekenhuizen * Huisartsgegevens ophalen  
* Metingen ophalen bij zorgverleners * Medicatie Overzicht
* Zelfmetingen versturen naar zorgverleners * Medicatiegegevens vertaling

2020 helemaal klaar

VIVO-PGO is ‘achteraan’ begonnen: de gestandaardiseerde uitwisseling, beveiliging ‘by design’, opslag van gestandaardiseerde gegevens. De testen zijn uitgevoerd met de ontwikkelomgeving. Daardoor kan VIVO-PGO nu alles wat moet, maar het ziet er nog niet mooi uit. Binnenkort maken we VIVO-PGO leuker en praktischer vanuit patiënten routes. Tegelijk kunnen we toekomstige gegevensdiensten eenvoudig toevoegen. Zo zijn we bezig met ‘alle medicatiebouwstenen’, PDF en basisgegevens GGZ.

We merken helaas wel vertraging in de landelijke ontwikkelingen waardoor ook wij het live gaan een aantal maanden hebben uitgesteld.

Ja ik wil VIVO-PGO!

Wilt u gebruik maken van VIVO-PGO? Neem dan contact op met support@results4care.nl. Wij zijn geïnteresseerd in samenwerking met patiënten, patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, zorgaanbieders en ICT zorg leveranciers.

Techniek en Architectuur

VIVO-PGO heeft een architectuur die is gebaseerd op no-code platform WEM voor snelle applicatie ontwikkeling en de HL7 FHIR VONK server die schaalbaar is geconfigureerd. VIVO-PGO wordt in een FHIR profile editor gedefinieerd en die maakt zelf weer gebruik van zogenaamde zibservices waarin o.a. waardenlijsten, data definities, mappings en zibs zijn opgenomen. De binnenkomende FHIR data worden in JSON formaat in VONK opgeslagen. WEM start met de workflow van een proces, definieert dan welke gegevens waar zichtbaar moeten zijn, maakt conform de workflow de user interface waar alle relevante gegevens zichtbaar worden en sluit af met de API’s om de gegevens veilig en semantisch correct te kunnen delen met vertrouwde partners. Hiermee is VIVO-PGO snel in te richten voor verschillende doelgroepen.