Beschrijving PGO

Results 4 Care ontwikkelt een PGO samen met Z&W Connect. Dit gaat voldoen aan het MedMij afsprakenstelsel. Hiervoor wordt ook de informatiebeveiliging op het niveau van NEN 7510 en ISO 27001 gebracht.

De R4C / ZWC PGO heeft een actuele architectuur die is gebaseerd op WEM een no-code platform voor snelle applicatie ontwikkeling en de VONK server die schaalbaar is geconfigureerd.

De PGO wordt in een FHIR profile editor gedefinieerd en die maakt zelf weer gebruik van zogenaamde zib services waarin o.a. waardenlijsten, data definities, mappings en zibs zijn opgenomen. De binnenkomende FHIR data worden in JSON formaat in VONK opgeslagen.

WEM start met de workflow van een proces, definieert dan welke gegevens waar zichtbaar moeten zijn, maakt conform de workflow de user interface waar alle relevante gegevens zichtbaar worden en sluit af met de API’s om de gegevens veilig en semantisch correct te kunnen delen met vertrouwde partners. Hiermee is de PGO snel in te richten voor verschillende doelgroepen.

Informatiebeveiliging

Results 4 Care verwerkt haar toevertrouwde gegevens veilig!

Om de gegevens in het toekomstige PGO veilig te verwerken werkt Results 4 Care aan het verkrijgen van de certificaten voor NEN 7510 en ISO 27001. Alle maatregelen die in het informatiebeleid zijn bepaald zullen ook worden uitgevoerd.

Wilt u dit beleid inzien? Stuur een mail aan info at results4care.nl en wij sturen het u per omgaande toe.

Ook wordt de acceptatietest voor MedMij doorlopen om ook de extra maatregelen van het afsprakenstelsel te toetsen.

Voor de kwalificatie is de eerste horde genomen: https://www.nictiz.nl/standaardisatie/kwalificatiecentrum/xis-kwalificatie/

U hoort meer van ons!