Ondersteuning bij aanbestedingen Zorg en ICT

Results 4 Care is in staat, al dan niet samen met partners, een aanbesteding op het gebied van zorg en informatievoorziening voor te bereiden (bestek, eisen en wensen, functionele specificaties), te begeleiden, een proof of concept voor te bereiden en uit te voeren, inclusief alle administratieve taken op Tenderned. Wij werken hiervoor desgewenst samen met inhoudsdeskundigen, EPD en berichten experts en juristen.

 

Gegevensuitwisseling via HL7 v3 en FHIR

HL7 versie 3 berichten worden door Results 4 Care sinds 2001 ontwikkeld en ondersteund. We kunnen dit ook voor uw applicatie, organisatie of ketenzorg.

Ook indien u (nog) geen HL7 v3 toepast zijn wij in staat om op basis van gedegen analyse en ontwerp in korte tijd uitwisseling van zorg data te ondersteunen.

Ook zijn we nu betrokken bij het realiseren van HL7 FHIR berichten zoals voor vragenlijsten en voor het PGO.

Ontwikkelingen zorginformatiebouwstenen

Als grondlegger van de Detailed Clinical Models (DCM, ook Zorg Informatie Bouwstenen of ZIB genoemd) is Results 4 Care bij uitstek uw partner om deze succesvol te produceren, de kwaliteit te toetsen en bij te dragen aan succesvolle implementatie.¬† In een DCM / ZIB worden vakkennis, gegevens specificatie en terminologie gecombineerd in informatiemodellen. Met DCM/ZIB zijn diverse technische implementaties mogelijk. Wij werken conform ISO¬†Technische Specificatie 13972 Health informatics — Detailed Clinical Models, characteristics and processes). ISO TS 13972 DCM

Op dit moment werken wij aan zibs voor geboortezorg (Nictiz) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ Nederland) en werken we voor Nictiz aan de herziening van de ISO TS 13972 tot internationale standaard.

De implementatie van de DCM / ZIB wordt ondersteund met en set van services. Zie voor een samenvatting Zorg ICT van 2016: Complexiteit Zorginformatie Eenvoudig Gemaakt

Een van de actuele tools is een samenwerkingstool op het web waarmee teams de zorginhoud van DCM / ZIB kunnen samenstellen. DCM Content Creator. Nog geen lid? via contact kunt u zich aanmelden.

Tot slot leverden wij de tool waarmee NFU, Nictiz en NVZ de Zorg Informatie Bouwstenen ontwikkelen. Deze tool is beschikbaar in onze webwinkel.